Vedúci posunu

4. decembra 2022
1150 / mesiac

Požiadať o túto prácu

E-mail *
Heslo *
Potvrdenie hesla *

Popis práce

Posunovač vykonáva posun koľajových vozidiel v pridelenom obvode železničnej stanice alebo vo viacerých železničných staniciach, prípadne v depe koľajových vozidiel.

Náplň práce
– zostavuje súpravy posunujúceho dielu a zabezpečuje jeho bezpečný posun
– prestavuje a zaisťuje výhybky a výkoľajky, zaisťuje bezpečnosť na železničných priecestiach
– zabezpečuje brzdenie posunovaných vozidiel a ich zabezpečenie proti náhodnému pohybu
– činnosti vykonáva podľa návestných a dopravných predpisov a vnútropodnikovej legislatívy

Požiadavky zamestnania
– zodpovedný prístup k práci
– manuálna zručnosť
– dobrý psychický a zdravotný stav (bez korekcie zraku)
– odborná spôsobilosť 17 – výhodou

Výhody
– príspevok na ubytovanie – možnosť dohody
– odmeny podľa dosiahnutého hospodárskeho výsledku
– ponúkame dlhodobé a stabilné zamestnanie