Supplier Quality Engeneer

12. januára 2023
2800 / mesiac
Uzávierka prihlášok.

Popis práce

– vedenie a zavádzanie iniciatív v oblasti kvality a rozvoja dodávateľov
– zodpovednosť za kvalitu dodávateľov
– optimalizácia dodávateľského reťazca s využitím technických a odborných znalostí v oblasti inžinierstva kvality
– vykonávanie hodnotenia dodávateľov
– analyzovanie výsledkov auditov
– vedenie činností v oblasti kvality a rozvoja dodávateľov (APQP, PPAP)
– poskytovanie technických znalostí, vedenie a podpora inžinierstva kvality dodávateľov v rámci projektov NPD a VA/VE
– spolupráca s oddelením zásobovania, materiálov, nákupy, kvality,…
– práca vyžaduje cestovanie