Rušňovodič vo vlečke

4. decembra 2022
1200 - 1700 / mesiac

Požiadať o túto prácu

E-mail *
Heslo *
Potvrdenie hesla *

Popis práce

Riadenie a obsluha hnacieho vozidla na vlečke, vedenie príslušnej evidencie súvisiacej s jeho prevádzkou.

Náplň práce
– riadenie a obsluha lokomotívy a vozňov na vlečke,
– kontrola technického stavu a úplnosti vybavenia hnacieho vozidla a železničnej vlečky, výhybiek, výkoľajok a priecestí, podvalov a koľajníc, koľajového zvršku v zmysle železničného predpisu,
– čistenie, mastenie výhybiek, výkoľajok a odstraňovanie nánosov a ľadu na priecestiach, vážnom moste a celej vlečke , udržiavanie prechodového prierezu,
– práca v zmysle predpisov ŽSR, ŽS, vlečkového prevádzkového poriadku a prevádzkového predpisu manipulácie pri príjme, skladovaní a expedícii tovarov a ostatných súvisiacich interných predpisov terminálu,
– výkon iných činností, súvisiacich s pracovným zaradením podľa pokynov priameho nadriadeného.

Požiadavky zamestnania
– odbornú spôsobilosť (prax a platné osvedčenia).
– zdravotnú spôsobilosť,
– zodpovednosť a samostatnosť.

Výhody
– príspevok na ubytovanie – možnosť dohody,
– odmeny podľa dosiahnutého hospodárskeho výsledku,
– ponúkame dlhodobé a stabilné zamestnanie v zmenovej prevádzke, 37,5 hod. / týžd.,
– uchádzačom môže byť aj dôchodca, ktorý bude spĺňať zdravotné a fyzické predpoklady.